Gimnazjum, L.O. i dorośli

Kursy standardowe: Gimnazjum, L.O. i Dorośli
- Nauka odbywa się na 7 poziomach zaawansowania
- Zajęcia odbywają się w systemie: 2 x2 tyg. , 1x 3 h(zegarowe), system weekendowy
- Lekcje prowadzą lektorzy polscy
- Proponujemy zindywidualizowany program nauczania
- Proponujemy dodatkowe zajęcia z konwersacji oraz warsztaty gramatyczne i kulturoznawcze

Informacje o kursie:
- Kurs, dzięki aktualnej tematyce zajęć oraz ciekawym artykułom, rozwija wszystkie sprawności językowe niezbędne do efektywnego porozumiewania się w języku obcym: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie
- Zapewnia mocne podstawy i dobrą znajomość gramatyki
- Wzbogaca słownictwo oraz uczy przydatnych zwrotów i wyrażeń
- Angażuje wszystkich uczestników kursu w proces efektywnego uczenia się
- Zapewnia regularne powtórzenia materiału. W celu utrwalenia materiału stosowane są: testy, quizy,
krzyżówki oraz prace domowe
- Wprowadza elementy samooceny (karta samooceny uczestnika kursu). Nasz kurs zachęca do samodzielności i oceny własnych postępów. Każdy za pomocą samodzielnie wykonywanych ćwiczeń
może sprawdzić swoje postępy w nauce i ocenić swoje mocne i słabe strony.