Dzieci klasy I-III

 Nauka w grupie "dzieci klasy I-III"

- nauka odbywa się na 4 poziomach zaawansowania
- zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
- lekcje prowadzą polscy lektorzy
- proponujemy zindywidualizowany program nauczania ( raport postępów ucznia)
 
Informacje o kursie:
- kurs od początku rozwija wszystkie sprawności językowe. Umiejętność rozumienia tekstów czytanych i słyszanych zawsze poprzedza mówienie i pisanie.
- ćwiczenia w parach zachęcają do współpracy z kolegami i pozwalają szybciej zapamiętać nowe słowa i wyrażenia.
- wesołe historyjki obrazkowe wprowadzają nowe elementy językowe.
- powtórki mają formę zabawy - uczniowie uzupełniają luki, kolorują obrazki, uzupełniają teksty lub ilustracje naklejkami, rozwiązują zagadki.
- kurs integruje naukę języka z wiedzą z innych przedmiotów
- raporty dla Rodziców na zakończenie każdego działu
 
Poziom Starter przeznaczony jest dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Uczą się języka przez słuchanie i powtarzanie pojedynczych wyrazów, zdań, rymowanek i piosenek oraz przez zabawy ruchowe.
 
Poziom 1 wprowadza stopniowo czytanie i pisanie. Dzieci piszą po śladzie. Uczą się trudnej pisowni słów i utrwalają umiejętność pisania nabytą na lekcjach języka polskiego.
 
Poziomy 2 i 3 w równym stopniu rozwijają umiejętność czytania, pisania, słuchania i mówienia. Poza doskonaleniem sprawności językowych podręczniki uczulają dzieci na wartości społeczne i integrują naukę języka angielskiego z innymi przedmiotami.
Sposób prezentacji materiału, utrwalanie struktur językowych przez działanie i praktyczne zadania są dostosowane do poziomu umiejętności i zainteresowań dzieci w wieku 7-10 lat. Uczniowie malują plakaty, grają w gry, śpiewają piosenki i recytują.