Dzieci 4-6 lat

 
Nauka w grupie "dzieci 4-6 lat"

- nauka odbywa się w grupach 4-8 osobowych podzielonych pod względem wieku
uczestników: 4-5, 6-7 lat
- nauka na 2 poziomach zaawansowania
- zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 h zegarowej lub 2 razy w tygodniu po 30 min, możliwość zajęć w weekendy
 
Kurs przeznaczony jest dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Uczą się języka przez słuchanie i powtarzanie pojedynczych wyrazów, zdań, rymowanek i piosenek oraz przez zabawy ruchowe.