Język obcy w

Jeśli potrzebujecie Państwo szybkiej powtórki , np.:przed ważną klasówką, testem, egzaminem, rozmową kwalifikacyjną zachęcamy do skorzystania
z naszej nowej oferty edukacyjnej

„Skills Pills” - Pigułki kompetencyjne:
- Powtórka z gramatyki S.P
- Powtórka z gramatyki Gimnazjum
- Powtórka z gramatyki L.O
- Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym dla osób od poziomu A2
- Powtórka przed maturą pisemną: poziom podstawowy/ rozszerzony
- Powtórka przed maturą ustną: poziom podstawowy/ rozszerzony
- Business – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie CV i listu motywacyjnego

Oferujemy Państwu potężna dawka umiejętności w pigułce, która w ciągu 8 godzin lekcyjnych(1 weekend) pozwala wzmocnić kompetencje nabywane podczas tradycyjnych szkoleń.