WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.
Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .

Format egzaminu:

- Sekcja I (105 minut)
   - Słownictwo
      * Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.
      * Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
   - Gramatyka:
      * Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
   - Czytanie
      * Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

- Sekcja II (45 minut)
   - Słuchanie
      * Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Wyniki
Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
Słownictwo 0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego 0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu 0-330 punktów

Czas oczekiwania na wyniki
Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.

Terminy egzaminów
Egzaminy WiDaF są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.

Poziom trudności egzaminu
Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Uznawalność
W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:
    * AGFA                                                                                
    * Alcatel
    * Canal +
    * Deloitte
    * France Telecom
    * Marks & Spencer
    * Deutsche Bank
    * Siemens
    * BRE Bank

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)
W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

A2 =    0-246 punktów
B1 =    247-495 punktów
B2 =    496-735 punktów
C1 =    736-897 punktów
C2 =    898-990 punktów

Koszt egzaminu
Egzamin kosztuje 400 złotych.
Zorganizowane grupy zdających, firmy i instytucje szkoleniowe mogą liczyć na atrakcyjne warunki współpracy.