TOEIC Bridge

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.
TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.
Format egzaminu
 
Format egzaminu
Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:
- interpretacja fotografii,
- zadania typu pytanie-odpowiedź,
- krótkie dialogi.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.
Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:
- uzupełnianie zdań,
- test rozumienia tekstu pisanego.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.
 
Wyniki egzaminu
Prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można 'oblać'. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:
- Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
- Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
- Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
- Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
- Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.
Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.
 
Uznawalność
TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.
Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie 'umożliwiającym komunikację', czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.
Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:
- Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
- Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
- Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
- Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC Bridge i CEF (Common European Framework of Reference)
Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:
    * A1 = 92+
    * A2 = 134+
    * B1 = 170+
 
Terminy egzaminów
Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.
 
Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Koszt egzaminu
Cena egzaminu to 275 złotych
 
Certyfikat TOEIC Bridge
Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.