Preliminary English Test

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI:

1. READING / WRITING

(1 godzina, 30 minut; 60 punktów)

Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu "prawda czy fałsz".

Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi wypełnić formularz, przekształcić pięć zdań i napisać krótki tekst na około 100 słów.
 

2. LISTENING

Rozumienie ze słuchu (około 30 minut; 25 punktów) składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu.
 

3. SPEAKING

W części ustnej (około 10-12 minut; 25 punktów)egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej części wspólnie wykonują zadanie, w trzeciej każdy z nich krótko omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w czwartej kandydaci dyskutują na tematy związane z omówionymi wcześniej zdjęciami.

Ustna część egzaminu PET jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.
 

JAKA JEST SKALA OCEN?

Oceny pozytywne – Pass with Merit, Pass

Oceny negatywne – Narrow Fail, Fail

 
JAK WYGLĄDA SKALA PROCENTOWA OCEN?

Pass with merit - 85% i powyżej

Pass - 70% - 84%

Narrow Fail - 65% - 69%

Fail - 64% i poniżej


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU PET?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu PET, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Kursy przygotowujące dostępne są w Teaching Centre w Warszawie i Krakowie oraz innych szkołach językowych prowadzących kursy egzaminacyjne.

Większe księgarnie w Polsce oferują szeroki wybór podręczników przygotowujących do PET. Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu dostępne są również w Bibliotece British Council.